Talentová přijímací zkouška všeobecné hudebnosti

 1. Smysl pro rytmus
  1. Reprodukce předehraných rytmických útvarů
  2. Reprodukce jednodušších rytmických cvičení z notového zápisu ("z listu")
 2. Hudební sluch a představivost
  1. Reprodukce předehraných tónů a jejich přenášení do vlastní hlasové polohy
  2. Analýza a reprodukce kteréhokoliv tónu předehraných dvoj- a trojzvuků
  3. Analýza a intonace intervalů čistých, velkých, malých v rámci jedné oktávy
  4. Analýza a intonace kvintakordů dur a moll včetně obratů, kvintakordu, dominantního septakordu včetně obratů
  5. Interpretace známé lidové písně a její transpozice do různých tónin
 3. Hudební paměť
  1. Interpretace předehraného 2-4 taktového melodicko-rytmického úryvku
 4. Všeobecná hudební nauka
  1. Znalost základních hudebních pojmů
  2. Znalost notových hodnot a pomlk
  3. Pohotové čtení a psaní not v G a F klíči
  4. Praktická znalost všech stupnic dur a moll
  5. Praktická znalost intervalů základních a odvozených
  6. Praktická znalost kvintakordů dur a moll s obraty, kvintakordu zmenšeného a zvětšeného
  7. Znalost dominantního septakordu a jeho obratů
  8. Základní orientace v tempových, dynamických a přednesových označeních

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons