Talentová přijímací zkouška viola

  1. Jednoduché stupnice a rozložené akordy dur i moll v rozsahu dvou oktáv (všechny)
  2. Tři etudy různého technického charakteru (melodická, rytmická, na prstovou zběhlost a pod.)
  3. Přednesová skladba podle vlastní volby (typu Kalivodova Nocturna nebo Sittovy obrázky).

Doporučený materiál:

  • Kayser: op. 43 nebo op. 20 (transkripce)
  • Maras: op. 36, I. díl (transkripce)
  • Moravec: Vybrané etudy

Dále se požaduje hra z listu jednoduché melodie s výrazným dynamickým provedením a hra libovolné lidové písně v různých tóninách (bez delší přípravy).

Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti.

Pozn.: Uchazeči o hru na violu mohou vykonat zkoušku na housle (se splněním požadavků houslové hry).

 

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons