Talentová přijímací zkouška akordeon

 1. Dvě stupnice dur a 2 moll v rozsahu dvou oktáv v rovném pohybu a protipohybu (u mollových není nutno), legato a staccato
 2. Akordy ve čtyřhlase harmonicky i rozloženě, legato a staccato
 3. E etudy různého technického charakteru
 4. Skladba z období baroka nebo klasicismu (doporučuje se zařadit fugu nebo fugetu)
 5. Cyklická originální skladba pro akordeon (s 1 volnou větou) nebo dvě až tři originální skladby, z nichž jedna by měla mít volnější charakter
 6. Skladba virtuózního charakteru, může být i z oblasti vyššího populáru, jazzu
 7. Hra na melodické basy vítána

Doporučený materiál:

 • C. Czerny op. 849, op. 299
 • I. Havlíček - Přednesové etudy
 • H. Lemoine - Dětské etudy op. 37
 • J. B., H. L. Duvernoy - Výběr etud I., II.
 • C. Czerny op. 261, 821 - 4 krátké etudy.

Celý program talentové zkoušky, kromě etud, by měl být hrán zpaměti. Součástí zkoušky je také hra z listu.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons