Talentová přijímací zkouška flétna

  1. Stupnice dur a moll do 4 křížků a 4 bé v rozsahu dvou oktáv
  2. Rozložené akordy (kvintakordy, septakordy dominantní a zmenšené) + obraty
  3. Tři etudy různého charakteru
  4. Přednesová skladba s klavírním doprovodem dle vlastního výběru, zpaměti

Doporučené etudy:

  • E. Köhler - op. 33, 1., 2. díl, Romantické etudy op. 66
  • Berbiguier, Tomaszewski

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons