Talentová přijímací zkouška kytara

  1. Stupnice dur a moll jednohlasé v rozsahu 2-3 oktáv, chromatické stupnice
  2. Tři etudy různého charakteru
  3. Přednesové skladby dvou různých období (renesance, baroko, klasicismus nebo 20. století)

Doporučený materiál:

  • F. Sor: op. 31, 35
  • M. Giuliani: op. 100
  • M. Carcassi: op. 60
  • D. Agnado: Etudy a pod.

Celý materiál talentové zkoušky musí být hrán zpaměti.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons