Talentová přijímací zkouška zpěv

  1. Požaduje se přednes tří vokálních skladeb zpaměti - dvě lidové písně odlišného charakteru (pomalá – rychlá) a jedna píseň umělá.
  2. Skladby by měly být odlišného charakteru co se týče tempa a výrazu.
  3. Při talentové zkoušce bude také zjišťován hlasový rozsah pomocí hlasových cvičení.

Každý uchazeč musí ke zkoušce bezpodmínečně přinést notový materiál svého zkušebního repertoáru s příslušným klavírním doprovodem.

Podmínkou je též společenský oděv.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons