Aktuality z konzervatoře

 04  05  06

Informace k maturitním a absolventským zkouškám:

Upozorňujeme na nově vydanou Metodiku k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek, a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období. Tento dodatek k OOP s č. j. MSMT-3267/2021-6 byl zveřejněn 28. dubna 2021 na Úřední desce MŠMT. Metodika je dostupná na webových stránkách:

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích. 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Výsledky ke stažení v PDF 

Informace k provozu Konzervatoře České Budějovice od 26. dubna 2021

MŠMT:

  • Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021  se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
  • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

MZCR:

S účinností ode dne 26. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

  1.  praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů,
  2.  individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník), (pro žáky/studenty jsou konzultace dobrovolné)
  3.  skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v jedné skupině, (pro žáky/studenty jsou konzultace dobrovolné)
  4. konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
  5. konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,

 s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy (1) a skupinové konzultace (3).

Provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů.

Nařizuje se omezit provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání s uvedenými výjimkami. Dále se omezuje provoz výchovných a ubytovacích zařízení tak, že se poskytuje ubytování žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, nebo kteří se účastní vzdělávaní podle tohoto mimořádného opatření. Omezuje se také sportovní činnost a zpěv tak, že nemohou být součástí vzdělávání s výjimkami podle tohoto mimořádného opatření.

KONZERVATOŘ:

Praktická výuka -  jedná se v souladu s ŠVP o následující výuku:

Individuální a skupinová výuka odborné přípravy - Hlavní obor studia a jemu příbuzné předměty (korepetice, komorní hra, hra na příbuzný nástroj, hra z listu, studium orchestrálních partů, základy klavírní hry apod.)

Umělecká praxe formou interních koncertů (s maximální počet přítomných do 20 osob).

Dělené zkoušky orchestrů (dle daných skupin).

Hlavní obor Zpěv, jemu příbuzné předměty jsou nadále omezeny maximálním počtem

6 v místnosti.

Ostatní kolektivní výuka - hudební teorie, všeobecně vzdělávací předměty, umělecko - pedagogická příprava se bude nadále vyučovat distančně.

UBYTOVÁNÍ V DM:

Pro studenty/žáky, kteří budou dojíždět na praktickou výuku se mohou  ubytovat v DM od neděle 25. 4. 2021 od 18. 00 hod. Ubytování je možné pouze v nutných případech. Platba za ubytování je stanovena: 100,-Kč/noc, s podmínkou hotovostní platby předem.
Rozhodnutí ředitele ZDE

TESTOVÁNÍ:

Při vstupu do budovy školy je učitel, student/žák povinen nahlásit své jméno na recepci školy, nechat si změřit teplotu a následně se podrobit antigennímu testu na COVID-19.

U individuálních konzultací (1+1) není nutný antigenní test žáků.  

  

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady zde

Jmenování školské rady zde 

Doporučení MŠMT a ČŠI k novému školnímu roku 2020/2021

Průvodní dopis ministra školství zde

Doporučení ČŠI pro školy - organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021 zde

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 zde

Přílohy k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 zde

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku zde 

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons