Aktuality z konzervatoře

 04  05  06

Konzervatoř České Budějovice

pořádá pro houslisty, violoncellisty a komorní soubory mistrovské kurzy, které povedou špičkoví lektoři - výkonní umělci a pedagogové. (bližší informace - přiložený plakát) 
 

Úspěchy naší školy

na XXXXI. Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií

České republiky ve hře na dechové nástroje, Teplice 23. – 25.11.2018

saxofon      II. kategorie          1. místo                          Anna Kurzová              ze třídy Kateřiny Pavlíkové
                                                a titul absolutního
                                                vítěze hry na saxofon

saxofon      I. kategorie           2. místo                           Zdeňka Podroužková   ze třídy Kateřiny Pavlíkové

saxofon      III. kategorie        2. místo                            Arnošt Doskočil            ze třídy Kateřiny Pavlíkové

klarinet      II. kategorie          3. místo                           Štěpánka Reschová      ze třídy MgA. Zdenka Zavičáka

lesní roh     I. kategorie           2. místo                           Veronika Fördösová     ze třídy Mgr. Jaromíra Čížka

lesní roh     II. kategorie          2. místo                           Lenka Kořenská           ze třídy Mgr. Jaromíra Čížka

lesní roh     II. kategorie          3. místo                           Eliška Zelenková          ze třídy Mgr. Jaromíra Čížka

 

příč. flétna II. kategorie          čestné uznání                  Mikuláš Balo                ze třídy MgA. Jakuba Riese

příč. flétna II. kategorie          čestné uznání                  Iva Klímová                 ze třídy MgA. Jakuba Riese

ocenění za mimořádný korepetiční výkon                            Mgr. Eva Mezerová

ocenění za vynikající korepetiční výkon                               MgA. Markéta Týmlová

Fotografie ze soutěže ZDE 

Dodatky k osvědčení k maturitním vysvědčením:

Dodatky k osvědčení k maturitním vysvědčením (Europass) v českém a anglickém jazyce pro školní rok 2017/2018 v elektronické podobě ke stažení zde:

pdf button 82-44-M01 Hudba ČJ pdf button 82-45-M01 Zpěv ČJ
pdf button 82-44-M01 Hudba AJ pdf button 82-45-M01 Zpěv AJ

Dodatky k osvědčení popisují odborné i obecné kompetence absolventů a doplňují tak doklady o dosaženém vzdělání. Dodatky mohou absolventi přiložit ke svému maturitnímu vysvědčení v případě, že se budou ucházet o studium nebo o práci v zahraničí.  

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons