Aktuality z konzervatoře

 04  05  06

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 22.1.2021

Výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem.

  • Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu nebo akreditovaného programu.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.
  • ročníkové pololetní zkoušky jsou zrušeny

Domov mládeže

  • Provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Informace k provozu škol: zde

Opatření PES pro oblast školství: zde

  

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Z důvodu aktuálních mimořádných opatření jsou bohužel zrušeny oba lednové termíny přípravných kurzů.

Přeplatky, které vznikly neuskutečněním všech termínů kurzů, Vám budou vráceny převodem na účet.

O vrácení přeplatků prosím žádejte prostřednictvím e-mailu na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

V emailu uveďte jméno a příjmení účastníka kurzu a číslo účtu, na který má být přeplatek vrácen. 

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady zde

Jmenování školské rady zde 

Doporučení MŠMT a ČŠI k novému školnímu roku 2020/2021

Průvodní dopis ministra školství zde

Doporučení ČŠI pro školy - organizace vzdělávání a práce se vzdělávacím obsahem 2020-2021 zde

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 zde

Přílohy k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 zde

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku zde 

Dodatky k osvědčení k maturitním vysvědčením:

Dodatky k osvědčení k maturitním vysvědčením (Europass) v českém a anglickém jazyce pro školní rok 2019/2020 v elektronické podobě ke stažení zde:

pdf button 82-44-M01 Hudba ČJ pdf button 82-45-M01 Zpěv ČJ
pdf button 82-44-M01 Hudba AJ pdf button 82-45-M01 Zpěv AJ

Dodatky k osvědčení popisují odborné i obecné kompetence absolventů a doplňují tak doklady o dosaženém vzdělání. Dodatky mohou absolventi přiložit ke svému maturitnímu vysvědčení v případě, že se budou ucházet o studium nebo o práci v zahraničí.  

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons