Aktuality z konzervatoře

 04  05  06

Od středy 25. 11.2020 je opět zavedena prezenční výuka na konzervatoři v tomto rozsahu:

1) Pro maturanty a absolventy, 4. a 6. ročník bude prezenční výuka všech předmětů.

2) Pro ostatní ročníky  (1., 2., 3. a 5.) bude prezenčně vyučována veškerá praktická výuka do 20 žáků a studentů.

Jedná se o:

a) Hlavní obory

HO Klasický zpěv a Dechové nástroje žesťové i dřevěné budou vyučovány za těchto podmínek:

Učitel bude mít roušku a žák přijde v roušce a pak bude hrát či zpívat samozřejmě bez roušky s odstupem nejméně 2 metrů.

b) Další praktická výuka související s hlavním oborem

c) Základy klavírní hry

d) Korepetice

 

Domov mládeže je pro žáky, kteří navštěvují prezenční výuku, v provozu od 25. 11. 2020 od 7:00.

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod žáků/studentů tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky/studenty z různých tříd/skupin/oddělení.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Roušky jsou povinné v společných prostorách školy i při výuce!

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku - zpěv, hra na dechové nástroje, nemusí žáci, studenti mít při výuce roušku.

Je bezpodmínečně nutné dodržovat stejná hygienická pravidla jako v první jarní vlně pandemie. (3R)!!!

Vstup třetích osob (kromě žáků, studentů a zaměstnanců) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby. 

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Vzhledem k aktuálně platným mimořádným opatřením bohužel stále ještě není možné znovu otevřít přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (požadavek na homogenní skupiny).

Pokud by to bylo možné alespoň od prosince, tak budou kurzy spuštěny, s tím, že by mohly probíhat vždy dvě lekce v jeden den.

To, že přípravné kurzy nemohly probíhat v plném rozsahu, bude zohledněno i u přijímacích zkoušek. Ze všeobecné hudebnosti bude pouze ústní zkouška u klavíru a písemný test bude zrušen. 

Upozornění

V souvislosti s hygienickými a zdravotními opatřeními Konzervatoře v Českých Budějovicích

není možná až do odvolání účast veřejnosti na koncertech posluchačů.

Koncerty se v současnosti konají pouze pro vnitřní potřebu posluchačů.

Z důvodu aktuálních mimořádných opatření jsou od 12. 10. 2020 do odvolání koncerty posluchačů zrušeny.

Děkujeme za pochopení. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V důsledku současné mimořádné situace spojené s epidemií COVID 19 jsme nuceni zrušit Den otevřených dveří plánovaný na 29. 10. 2020.

O případném náhradním termínu budeme včas informovat. 

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady zde

Jmenování školské rady zde 

Strana 1 z 2

«ZačátekPředchozí12DalšíKonec»

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons