Talentová přijímací zkouška klavír

  1. Všechny stupnice dur a moll a velký rozklad akordů kombinovaně
  2. Tři etudy různého technického zaměření ze sbírek Crammer - Bülow, Czerny op. 740
  3. Jedna věta z klasické sonáty (Haydn, Mozart, Beethoven) v sonátově formě
  4. Dvě dvojhlasé nebo tříhlasé invence J. S. Bacha
  5. Jedna romantická skladba
  6. Jedna skladba autora 20. století
  7. Orientační zkouška hry z listu a jednoduché harmonizace lidové písně

Celý materiál talentové zkoušky je nutné hrát zpaměti.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons