Talentová přijímací zkouška varhany

Zkouška se koná ze hry na klavír, hra na varhany se nepředpokládá, uchazeč se většinou začíná učit až na konzervatoři.

  1. Stupnice a akordy dur a moll do 4 křížků a 4 bé kombinovaně přes 4 oktávy
  2. Tři etudy z Czerného Školy zběhlosti op. 299 nebo Crammera (různého technického zaměření)
  3. J. S. Bach: Jedna dvouhlasá nebo tříhlasá invence nebo jedna dvouhlasá nebo tříhlasá fughetta z Malých preludií a fughett
  4. Jedna skladba z období klasicismu (rychlá věta ze sonáty nebo variace)
  5. Jedna skladba z období romantismu nebo skladba autora 20. století
  6. Hra z listu (jedna lehká a krátká skladba)

Předpoklady k improvizaci - dokončení (případně rozvíjení) krátkého motivu (je možné hrát pouze jednohlas) - jednoduchá harmonizace lidové písně (bude určena komisí) a její transpozice do jiné tóniny (jen melodie bez doprovodu).

Pokud uchazeč už hraje na varhany, může při přijímací zkoušce zahrát jednu nebo dvě skladby podle vlastního výběru, nebude však proto zvýhodněn.

Na požádání je možné poskytnout před talentovou zkouškou konzultace.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons