Talentová přijímací zkouška zobcová flétna

  1. Stupnice dur, moll (harmonická, melodická) do 4 #, 4 b, tónický kvintakord. (Stupnice i akordy hrát na altovou flétnu)
  2. J. van Eyck: Der Fluyten Lusthof (jedna melodie s variacemi dle vlastního výběru)
  3. Dvě kontrastní věty z barokní sonáty (G. F. Händel, G. Ph. Telemann, atp.) z toho nejméně jedna věta zpaměti.
  4. Jedna skladba soudobého skladatele (H. M. Linde, M. Ende, atp.)
  5. Obecným požadavkem je, aby uchazeč o studium předvedl hru na sopránovou i altovou zobcovou flétnu.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons