Dovybavení inventáře Konzervatoře České Budějovice pro nově zavedený studijní obor „Hra na saxofon“ sopránovým saxofonem

Název projektu: Dovybavení inventáře Konzervatoře České Budějovice pro nově zavedený studijní obor „Hra na saxofon“ sopránovým saxofonem

Registrační číslo: 18-001/15

Výše dotace Grantového programu Jihočeského kraje Podpora pořízení vybavení ZUŠ a konzervatoře: 60 000,00 Kč

Zahájení projektu: 16. dubna 2015

Ukončení projektu: 21. července 2015

V roce 2011 byl na Konzervatoři České Budějovice zaveden nový studijní obor Hra na saxofon. Pro tento nástrojový obor je nezbytně nutné, aby škola měla ve svém inventáři všechna ladění běžně používaných saxofonů (soprán, alt, tenor, baryton). Celá sada těchto nástrojů bude potřebná v souladu s ŠVP konzervatoře pro výuku předmětů Komorní hra, Studium orchestrálních partů a Interpretace jazzové a moderní populární hudby.

Zakoupením sopránového saxofonu budou mít žáci Konzervatoře České Budějovice možnost lépe se uplatnit v praxi, a to především v profesionálních dechových tanečních orchestrech, big bandech se zaměřením na jazzovou a moderní populární hudbu.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons