Charakteristika školy

charakteristika-studiaKonzervatoř v Českých Budějovicích je odborná škola, ve které lze získat jak úplné středoškolské vzdělání s maturitou tak i absolutorium vyšší odborné školy s diplomem a titulem diplomovaný specialista (DiS.) Toto vzdělání poskytuje naše škola v oborech HUDBA (82-44-M/001, 82-44-N/001) a ZPĚV (82-45-M/001, 82-45-N/001). Od školního roku 2012/2013 počínaje 1. ročníkem podle nového ŠVP HUDBA (82-44-M/01, 82-44-P/01) a ZPĚV (82-45-M/01, 82-45-P/01).

V oboru HUDBA se vyučují tyto hudební nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, varhany, akordeon, příčná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, kytara, bicí nástroje. Dále je možno nově studovat hlavní obor hru na saxofon a cembalo.

V oboru ZPĚV se vyučuje pouze zpěv klasický.

Vyučovací předměty se dělí na odborné (individuální výuka hudby a hudebně teoretické předměty), všeobecně vzdělávací a pedagogické. Hlavní obor (hra na nástroj, zpěv), je nosným předmětem a jeho profesionální zvládnutí je základním posláním studia. Součástí výuky je hra v komorních souborech, Operním studiu, Dechové harmonii a Komorním orchestru konzervatoře. Tato tělesa vystupují pravidelně na veřejných koncertech v tuzemsku i v zahraničí.

Naši absolventi se uplatňují jako umělečtí a pedagogičtí pracovníci: hráči pro sólovou, komorní či orchestrální hru, pěvci pro sólový nebo sborový zpěv, učitelé hudby na ZUŠ či soukromých hudebních školách. Konzervatoř v Českých Budějovicích patří již tradičně mezi školy s nejnižším počtem evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadech práce.

Každým rokem je řada našich nejlepších studentů přijímána na vysoké školy u nás i v zahraničí. Z vysokých škol se nejvíce hlásí studenti na pražskou HAMU a brněnskou JAMU, v zahraničí jsou to nejčastěji vysoké školy v Německu, Rakousku a na Slovensku.

Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě výsledků talentových zkoušek z hlavního oboru a hudební teorie.

budova konzervatoreKonzervatoř má sídlo v centru města Českých Budějovic, což je pro daný typ školy velmi výhodné. Sousedí s Koncertní síní Otakara Jeremiáše, nedaleko jsou Jihočeské divadlo, DK Metropol, Jihočeské muzeum i obě základní umělecké školy. Součástí školy je také Velký koncertní sál. Konzervatoř v Českých Budějovicích jako jedna z mála konzervatoří v republice má přímo ve své budově vlastní domov mládeže a možnost celodenního stravování.

Od svého založení v roce 1990 se škola snaží o spolupráci se zahraničními hudebními školami. Hned v počátcích se rozvinula spolupráce s konzervatoří v rakouském Linci, později s hudební školou ve francouzském městě Lorient, s konzervatoří v Dijonu, s waleským orchestrem "Gilamorgan Valleys Youth Orchestra", s hudební školou v dánském Lemvigu, s hudební školou II. stupně v polské Wroclavi a s vysokou hudební školou v chorvatském Zagrebu.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons