Veřejné zakázky

Výběrová řízení pro veřejné zakázky malého rozsahu

Datum výběrového řízeníPředmět výběrového řízeníVítězný dodavatelCena
21.3.2019

Vnitřní úpravy vstupní haly Konzervatoře České Budějovice    

CB – STAV, spol. s r.o., Na Zlaté stoce 37, České Budějovice              

547 326,28 Kč bez DPH
22.2.2019

Dodávka klavíru Yamaha model S3X       

Machart PIANA, s.r.o., Počernická 699/62, Praha 108                

989 100,00 Kč s DPH
31.1.2018

Technický dozor investora na investiční akci „Snížení energetické náročnosti Konzervatoře České Budějovice“

STISY s.r.o., Žižkova 12, České Budějovice

246 800,00 Kč bez DPH
6.12.2016 Nákup 10 PC pro počítačovou učebnu školy       Ing. Ivan Štrosser,  Hluboká u Borovan 124, 373 12 Borovany

168 850,- Kč s DPH

31.3.2016 Výběr zhotovitele stavebních úprav souvisejících s vybudováním „Sociálního zařízení pro Velký koncertní sál Konzervatoře České Budějovice“ CB – STAV, spol. s r.o., Na Zlaté stoce 37, České Budějovice 175 242,00 Kč bez DPH

29.2.2016

Výběr zpracovatele projektové dokumentace na investiční akci „Vzduchotechnické zařízení pro Velký koncertní sál Konzervatoře České Budějovice“

Ing. Lubomír Kupsa, Berlínská 2752, Tábor

178 000,00 Kč bez DPH

12.5.2015

Pořízení hudebního nástroje - sopránsaxofonu

Muziker, s.r.o., Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov

83 475,00 Kč s DPH

7.5.2015

Projektová dokumentace vč. autorského dozoru - Snížení energetické náročnosti objektů Konzervatoře České Budějovice

Ing. Lubomír Kupsa, Berlínská 2752, Tábor

367 000,00 Kč bez DPH

6.1.2015

Projektová žádost Snížení energetické náročnosti objektů Konzervatoře České Budějovice

Energy Benefit Centre, a.s., Křenova 438/3, Praha 6

168 000,00 Kč bez DPH

8.12.2014

Zahradnické úpravy před budovou školy

Mgr. Daniela Jůzová, Třebí 71, Dubné

195 730,00 Kč s DPH

14.7.2014

Výměna podlah na 22 pokojích domova mládeže

Podlahy Maršálek, Dolní Třebonín 168

164 185,36 Kč bez DPH

6.6.2014

Vymalování pokojů, chodeb a kuchyněk domova mládeže

Karel Dudek, úpravy interiérů, Hůry 107, Rudolfov

81 694,00 Kč bez DPH

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons