Charakteristika školy

pa140204 auKonzervatoř v Českých Budějovicích je odborná škola, ve které lze získat jak úplné středoškolské vzdělání s maturitou tak i absolutorium vyšší odborné školy s diplomem a titulem diplomovaný specialista (DiS.) Toto vzdělání poskytuje naše škola v oborech HUDBA (82-44-M/01, 82-44-P/01) a ZPĚV (82-45-M/01, 82-45-P/01).

V oboru HUDBA se vyučují tyto hudební nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, varhany, cembalo, akordeon, příčná flétna, zobcová flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tuba, kytara, bicí nástroje. Dále je možno nově studovat hlavní obor hra na basovou kytaru, hra na elektrickou kytaru a hra na barokní příčnou flétnu.

V oboru ZPĚV se vyučuje pouze zpěv klasický.

Vyučovací předměty se dělí na odborné (individuální výuka hudby a hudebně teoretické předměty), všeobecně vzdělávací a pedagogické. Hlavní obor (hra na nástroj, zpěv), je nosným předmětem a jeho profesionální zvládnutí je základním posláním studia. Součástí výuky je hra v komorních souborech, Operním studiu, Dechové harmonii a Komorním orchestru konzervatoře. Tato tělesa vystupují pravidelně na veřejných koncertech v tuzemsku i v zahraničí.

Naši absolventi se uplatňují jako umělečtí a pedagogičtí pracovníci: hráči pro sólovou, komorní či orchestrální hru, pěvci pro sólový nebo sborový zpěv, učitelé hudby na ZUŠ či soukromých hudebních školách. Konzervatoř v Českých Budějovicích patří již tradičně mezi školy s nejnižším počtem evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadech práce.

Každým rokem je řada našich nejlepších studentů přijímána na vysoké školy u nás i v zahraničí. Z vysokých škol se nejvíce hlásí studenti na pražskou HAMU a brněnskou JAMU, v zahraničí jsou to nejčastěji vysoké školy v Německu, Rakousku a na Slovensku.

Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě výsledků talentových zkoušek z hlavního oboru a hudební teorie.

charakteristika studiaKonzervatoř má sídlo v centru města Českých Budějovic, což je pro daný typ školy velmi výhodné. Sousedí s Koncertní síní Otakara Jeremiáše, nedaleko jsou Jihočeské divadlo, DK Metropol, Jihočeské muzeum i obě základní umělecké školy. Součástí školy je také Velký koncertní sál. Konzervatoř v Českých Budějovicích jako jedna z mála konzervatoří v republice má přímo ve své budově vlastní domov mládeže a možnost celodenního stravování.

Od svého založení v roce 1990 se škola snaží o spolupráci se zahraničními hudebními školami. Hned v počátcích se rozvinula spolupráce s konzervatoří v rakouském Linci, později s hudební školou ve francouzském městě Lorient, s konzervatoří v Dijonu, s waleským orchestrem "Gilamorgan Valleys Youth Orchestra", s hudební školou v dánském Lemvigu, s hudební školou II. stupně v polské Wroclavi a s vysokou hudební školou v chorvatském Zagrebu.

jck logo homepage

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons