Přijímací a talentové zkoušky

Přihláška

alt   alt
PDF (141 kB)   XLS (64 kB)

 

Termín konání 3. kola přijímací zkoušky: 29.8.2018.

Termín zaslání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení: do 31.7.2018.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení:

Obor HUDBA:

Pouze pro tyto obory činnosti:

  • Hra na violoncello: 1

Rozhodujícím kritériem pro přijetí je prokázaná míra talentu uchazeče.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

 

Hlavní obor (hra na nástroj, zpěv):  minimálně  190  z 250 bodů             

Celková hudebnost:  minimálně  11  z 20 bodů

Celkem po odpočtech za prospěch:  minimálně 201 bodů z 270 bodů

 

 

Odpočty bodů podle typu školy

 

průměr prospěchu

víceleté gymnázium

(do kvarty)

gymnázium

odborná škola

(obory bez mat. zk.)

1,00 - 1,25 0 0 0 0 0
1,26 – 1,50 0 0 0 0 0
1,51 – 1,75 10 5 0 5 10
1,76 – 2,00 20 15 10 15 20
2,01 – 2,25 30 25 20 25 30
2,26 – 2,50 40 35 30 35 40
2,51 – 2,75 50 45 40 45 50
2,76 – 3,00 60 55 50 55 60

U uchazečů, kteří doloží ověřené maturitní vysvědčení z jiné střední školy, se odpočty neprovádějí.

Při rovnosti výsledných bodů rozhoduje pro stanovení celkového pořadí počet bodů z hlavního oboru.

 

 

 

 

 

 

 

Kanovnická 22/391
370 61 České Budějovice
e-mail: konz.cb@volny.cz
tel., fax.: +420 386 352 089
stud. odd.: +420 386 110 426

IČ: 60 075 902
DIČ: CZ 60075902
IZO: 600 008 011

více ...

icons