Školská rada

Školská rada Konzervatoře České Budějovice pracuje od 1.10.2020 v tomto složení:

 

Mgr. Libor Šálek – předseda – zástupce pedagogických pracovníků školy

Michal Brož – člen ŠR – za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty

RNDr. Jana Krejsová – člen ŠR – zástupce zřizovatele

Konzervatoř

České Budějovice