Přijímací a talentové zkoušky

Zájemci o studium zde naleznou potřebné informace

Talentové zkoušky – 4. kolo:

Termín konání 4. kola přijímací zkoušky: 30.8.2022.

Termín zaslání přihlášky pro 4. kolo přijímacího řízení: do 27.6.2022.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 4. kole přijímacího řízení:

Obor HUDBA:

Pouze pro tyto obory činnosti:

o    Hra na varhany: 1
o    Hra na klavír: 1 
o    Hra na housle: 2
o    Hra na akordeon: 1
o    Hra na basovou kytaru: 1

o    Hra na trubku: 1

Přihláška ke studiu:

       

Požadavky k talentovým zkouškám:

Kritéria pro přijetí zde
Zkouška všeobecné hudebnosti zde
Oddělení dřevěných dechových nástrojů zde
Oddělení klávesových nástrojů zde
Oddělení smyčcových nástrojů zde
Oddělení žesťových a bicích nástrojů zde
Oddělení ostatních nástrojů zde

Pěvecké oddělení zde

 

 

Konzervatoř

České Budějovice