O naší konzervatoři

Virtuální prohlídka školyNaši absolventi se uplatňují jako umělečtí a pedagogičtí pracovníci: hráči pro sólovou, komorní či orchestrální hru, pěvci pro sólový nebo sborový zpěv, učitelé hudby na ZUŠ či soukromých hudebních školách. Konzervatoř v Českých Budějovicích patří již tradičně mezi školy s nejnižším počtem evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadech práce.

Každým rokem je řada našich nejlepších studentů přijímána na vysoké školy u nás i v zahraničí. Z vysokých škol se nejvíce hlásí studenti na pražskou HAMU a brněnskou JAMU, v zahraničí jsou to nejčastěji vysoké školy v Německu, Rakousku a na Slovensku.

Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě výsledků talentových zkoušek z hlavního oboru a hudební teorie.

Konzervatoř má sídlo v centru města Českých Budějovic, což je pro daný typ školy velmi výhodné. Sousedí s Koncertní síní Otakara Jeremiáše, nedaleko jsou Jihočeské divadlo, DK Metropol, Jihočeské muzeum i obě základní umělecké školy. Součástí školy je také Velký koncertní sál. Konzervatoř v Českých Budějovicích jako jedna z mála konzervatoří v republice má přímo ve své budově vlastní domov mládeže a možnost celodenního stravování.

Od svého založení v roce 1990 se škola snaží o spolupráci se zahraničními hudebními školami. Hned v počátcích se rozvinula spolupráce s konzervatoří v rakouském Linci, později s hudební školou ve francouzském městě Lorient, s konzervatoří v Dijonu, s waleským orchestrem "Gilamorgan Valleys Youth Orchestra", s hudební školou v dánském Lemvigu, s hudební školou II. stupně v polské Wroclavi a s vysokou hudební školou v chorvatském Zagrebu.

Konzervatoř

České Budějovice