Tělesná výchova

Metodika cvičení s posilovací gumou 

 

Cviky s posilovací gumou, cvičí Milan Vacík 

Konzervatoř

České Budějovice