Školní orchestry

V posledních letech se na Konzervatoři v Českých Budějovicích změnila struktura vyučovaných nástrojů podle toho, jak se měnil zájem uchazečů o studium jednotlivých oborů. Tento trend se začal projevovat v nedostatečném počtu hráčů především smyčcových nástrojů velkého symfonického orchestru školy. Naopak počet studentů dechového oddělení konzervatoře, zvláště dřevěných dechových nástrojů, každoročně stoupá. Proto po dohodě s uměleckou radou vedení školy rozhodlo, že se předmět Orchestrální hra od září 2007 bude vyučovat odděleně. Tak z původně zájmových souborů vznikly tři oficiální školní ansámbly Komorní orchestr, Dechová harmonie a Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice. Toto řešení se ukázalo jako optimální. Hned první společný koncert v Koncertní síni Otakara Jeremiáše měl velmi příznivý ohlas a byl kladně hodnocen jak po stránce umělecké, tak i po stránce dramaturgické.

Mgr. Petr Ries, ředitel konzervatoře

Dnes již padesátičlenná Dechová harmonie Konzervatoře České Budějovice vznikla v roce 2002 jako dobrovolná aktivita posluchačů dechového oddělení, kteří cítili potřebu uplatňovat své instrumentální schopnosti vedle hry ve školním symfonickém orchestru také v prostředí svébytného dechového tělesa. Orchestr se od roku 2005 stal třikrát laureátem národní soutěže studentských orchestrů Concerto Bohemia, z čehož dvakrát získal první cenu. Na základě těchto úspěchů se mohl opakovaně prezentovat na koncertě vítězů této soutěže, který z pražského Žofína každoročně přenáší Česká televize a Český rozhlas. V roce 2006 Dechová harmonie Konzervatoře České Budějovice úspěšně zastoupila Jihočeskou komorní filharmonii během jejího španělského turné na tradičním novoročním koncertu v Koncertní síni Otakara Jeremiáše. V poměrně krátké době své existence nastudovala a koncertně provedla několik programů různých žánrů včetně českých i světových premiér soudobých skladeb. S orchestrem spolupracují bývalí absolventi školy, žáci základních uměleckých škol a další instrumentalisté z celého Jihočeského kraje.

MgA. Josef Žajdlík, umělecký vedoucí Dechové harmonie

Komorní orchestr Konzervatoře České Budějovice vznikl na popud studentů smyčcového oddělení. Původně se prezentoval především jako doprovodné těleso sólistů absolventských koncertů. Orchestr vystupuje nejen na školních akcích, ale obohacuje kulturní život jak města České Budějovice tak i v zahraniční.

MgA. Jan Drha, umělecký vedoucí Komorního orchestru

Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice

Ve školním roce 2017/18 zahájil na českobudějovické konzervatoři svoji činnost kytarový soubor. Za poměrně krátkou dobu svého působení studenti nastudovali netradiční kytarový repertoár z období od renesance až po soudobou hudbu a uskutečnili mnoho koncertů.
V roce 2021 se soubor úspěšně představil koncertem na Jihočeském kytarovém festivalu v Nových Hradech, úspěšně reprezentoval na festivalu Kytara napříč žánry koncertem v Městské knihovně v Praze a také na Mezinárodním kytarovém festivalu v Brně.

Kytaristé v letošním roce také úspěšně koncertovali v rámci Kytarových dnů v německém Brandenburgu a vydali svoje první CD . Významným úspěchem souboru je 1.cena v soutěži GIOVANI IN CRESCENDO Itálie 2022. (V soutěži bylo více než 250 soutěžních vystoupení ze 22 zemí a 3 kontinentů). 

Umělecké vedení  Klára Ferenczi
Dirigent  František Lukáš a Klára Ferenczi

 

Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice - Praha - Městská knihovna 11.  12.  2021

Konzervatoř

České Budějovice