Přijímací a talentové zkoušky

Zájemci o studium zde naleznou potřebné informace

Termín zaslání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023: do 30.11.2021.

Termín konání přijímací zkoušky: 17. ledna 2022 – 18. ledna 2022.

Náhradní termín přijímací zkoušky pro řádně omluvené uchazeče: 26. ledna 2022.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor HUDBA:          26

Obor ZPĚV:                5

Kritéria pro přijetí ke stažení zde

Specifikace příjímací zkoušky:
Klávesové oddělení
Dřevěné dechové nástroje
Žesťové a bicí nástroje
Smyčcové nástroje
Pěvecké oddělení
Oddělení ostatních nástrojů
Zkouška všeobecné hudebnosti
 

Přihláška ke studiu:

       

 

Konzervatoř

České Budějovice