Přijímací a talentové zkoušky

Zájemci o studium zde naleznou potřebné informace

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023:
ke stažení zde

Talentové zkoušky – 3. kolo:

Termín konání 3. kola přijímací zkoušky: 30.5.2022.

Termín zaslání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení: do 16.5.2022.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení:

Obor HUDBA:

Pouze pro tyto obory činnosti:

  • Hra na varhany: 1

Přihláška ke studiu:

       

Požadavky k talentovým zkouškám:

Kritéria pro přijetí zde
Zkouška všeobecné hudebnosti zde
Oddělení dřevěných dechových nástrojů zde
Oddělení klávesových nástrojů zde
Oddělení smyčcových nástrojů zde
Oddělení žesťových a bicích nástrojů zde
Oddělení ostatních nástrojů zde

Pěvecké oddělení zde

 

 

Konzervatoř

České Budějovice