Přijímací a talentové zkoušky

Zájemci o studium zde naleznou potřebné informace

Termín konání 3. kola přijímací zkoušky: 3.5.2023.

Termín zaslání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení: do 19.4.2023.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve 3. kole přijímacího řízení:

Obor HUDBA: 

Pouze pro tyto obory činnosti:

o    Hra na trubku: 1
o    Hra na kytaru: 1
o    Hra na zobcovou flétnu: 1Kritéria pro přijetí ke stažení zde

Součástí příjímacího řízení je také písemný test a ústní zkouška z hudební teorie.

Přihláška ke studiu:

       

Požadavky k talentovým zkouškám:

Zkouška všeobecné hudebnosti zde
Oddělení dřevěných dechových nástrojů zde
Oddělení klávesových nástrojů zde
Oddělení smyčcových nástrojů zde
Oddělení žesťových a bicích nástrojů zde
Oddělení ostatních nástrojů zde
Pěvecké oddělení zde

 

 

Konzervatoř

České Budějovice