Přijímací a talentové zkoušky

Zájemci o studium zde naleznou potřebné informace

Termín zaslání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024: do 30.11.2022
.
Termín konání přijímací zkoušky: 16. ledna 2023 – 17. ledna 2023
.
Náhradní termín přijímací zkoušky pro řádně omluvené uchazeče: 25. ledna 2023
.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Obor HUDBA:          26

Obor ZPĚV:                5

Kritéria pro přijetí ke stažení zde

Přihláška ke studiu:

       

Požadavky k talentovým zkouškám:

Zkouška všeobecné hudebnosti zde
Oddělení dřevěných dechových nástrojů zde
Oddělení klávesových nástrojů zde
Oddělení smyčcových nástrojů zde
Oddělení žesťových a bicích nástrojů zde
Oddělení ostatních nástrojů zde
Pěvecké oddělení zde

 

 

Konzervatoř

České Budějovice